Petr a Pavel v evropské hudbě čtyř století

Pro velký zájem jsme náš projekt „Rozezněme chrámy sv. Petra a Pavla“ rozšířili i pro kostely, které nenesou jméno Petra a Pavla.
„Petr a Pavel v evropské hudbě čtyř století“ tak může zaznít i ve vašem městě či obci.