Rozezněme chrámy sv. Petra a Pavla


Je autorský projekt, jehož cílem je rozeznít klasickou hudbu napříč stejnojmennými kostely po celé zemi.

Originalita našeho projektu tkví nejen v propojení těchto míst, ale i v samotné dramaturgii.
Repertoár jsme poskládali z děl významných světových, převážně barokních, hudebních skladatelů, kteří jsou nositeli právě křestního jména Petr nebo Pavel.